Nigdy nie przypuszczałam, że zostanę konserwatorem zabytków! Nie odnawiam obrazów, nie rekonstruuję pomników, ani nie przywracam kamienicom ich...